Historisch overzicht

In april 1988 besloten enkele ouders van jongeren met een verstandelijke beperking en een trainster om onder bescherming van de Brusselse Atletiek Vereniging een sportclub voor personen met een mentale handicap op te richten. Op zaterdag 23 april 1988 vond op de terreinen van de V.U.B. de eerste training plaats van onze club.Een heel belangrijke verandering vond plaats aan het eind van 1990. Op dat ogenblik vond het bestuur de tijd gekomen om als club op eigen benen te gaan staan en werd de v.z.w. 't Vosje opgericht. Op 6 december 1990 werd deze oprichting een feit. Er werd een bestuur gevormd, bestaande uit 9 leden, met een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en enige bestuursleden.
Het bleek een goed idee te zijn geweest, want vanaf dat ogenblik kende de club een snelle groei. Van 6 sporters was dit aantal in juni 1991 al tot 10 gestegen!

Inmiddels hadden wij ook enkele ereleden en sponsors, noodzakelijk om de kosten van onze jonge club enigszins te dekken. Alleen van clubgelden kunnen wij nu eenmaal niet overleven. Het aantal sponsors en ereleden is met de jaren toegenomen, wat noodzakelijk is gezien het nog steeds groeiende aantal atleten. Momenteel bestaat uit onze club uit 75 atleten, komende uit de omgeving van Vilvoorde.

In 1992 zijn wij verhuisd van de V.U.B. naar Vilvoorde, waar wij elke zaterdagmorgen enthousiast trainen:

  • van 9u15 tot 10u15 op de atletiekpiste van het domein "De Drie Fonteinen" (in de wintermaanden in een gymzaal van school "De Letterboom in Vilvoorde")
  • van 10u30 tot 11u30 in het stedelijk zwembad van Vilvoorde

Deze trainingen gebeuren onder de deskundige leiding van enkele coaches die zich hier volledig voor inzetten en er veel tijd voor vrijmaken. Om hun taak enigszins te verlichten krijgen wij hulp van eerstejaars studenten kinesitherapie van de V.U.B. Naast atletiek- en zwemtrainingen wordt er eveneens getraind voor het wielrennen, bowling en voetbal.

Sportieve ontwikkelingen.

Door het enthousiasme van de leden, coaches en ouders, bleven de successen niet uit! Wij gingen meedoen met de nationale olympische spelen voor personen met een verstandelijke beperking, de Special Olympics. De eerste keer dat wij deelnamen aan de Spelen van de Special Olympics Belgium was in mei 1989 in St.-Pieters-Woluwe. Met 4 atleten van onze club kwamen wij al direct met 8 medailles naar huis!
In 1990 waren er geen Spelen, maar in 1991 en alle jaren nadien hebben wij elk jaar met een aantal atleten van onze club, dat steeds meer aangroeide, aan de Spelen in België deelgenomen. In mei 2001 in Hasselt, tijdens de 20ste Spelen van de Special Olympics, behaalden wij met 17 deelnemende atleten maar liefst 12 gouden, 4 zilveren en 5 bronzen medailles.
Op internationaal niveau hebben wij vanf het jaar 1991 vaak met enkele atleten deel uitgemaakt van de Belgische equippe. Wij gingen naar:

 
2014 Europese Zomerspelen S.O. in Antwerpen, België
2012 S.O. European Bowling Tournament, Cyprus
2012 Nationale Spelen S.O. in Barcelona, Spanje
2011 Wereldzomerspelen S.O. in Athene, Griekenland
2007 Wereldzomerspelen S.O. in Shanghai, China
2003 Wereldzomerspelen S.O. in Dublin, Ierland
2002 Pre-games Wereldzomerspelen S.O. in Dublin, Ierland
2000 Europese Zomerspelen S.O. in Groningen, Nederland
1999 Wereld Zomerspelen S.O. in Raleigh, Durham, North Carolina, U.S.A.
1995 Wereld Zomerspelen S.O. in New Haven, Connecticut, U.S.A.
1993 Wereld Winterspelen S.O. in Oostenrijk
1991 Wereld Zomerspelen S.O. in Minneapolis, U.S.A.
 
Wij nemen ook regelmatig deel aan activiteiten, die door andere clubs met dezelfde doelstelling worden georganiseerd, zoals: bowlingcompetities en -toernooien en atletiek-, zwem- en voetbalwedstrijden.
Sinds kort, 12 november 2011, zijn wij gestart met het geven van danslessen. Deze worden gegeven door twee ervaren docenten.

 


 

<home>