OPGAVE ALS DONATEUR

 
Mijn gegevens zijn:

* Naam
  Voornaam
* Straat + nr.
* Plaats
* Postcode
* Land
  Telefoonumer
  Tel. mobiel
* E-mail  

Ik geef mij op als donateur van de "vzw 't Vosje" voor het jaar 2015.  Bij een donatie van minimaal ? 40,= ontvang ik een fiscaal attest.  Een bedrag van ?  zal per omgaande worden overgemaakt op rekening BE46 7441 9607 0436 ten name van 't Vosje vzw met vermelding "gift".

Dit formulier kan wegens technische redenen niet meer worden verzonden. Bel om gegevens door te geven met het nummer 02 767 7557.


  

 
Als je binnen de 12 uur na het verzenden geen "autoresponse" boodschap hebt ontvangen, dan is je aanvraag niet bij ons aangekomen. Neem in dat geval telefonisch contact op met 02 767 7557.
Privacy verklaring: Wij respecteren uw recht op privacy en zullen je gegevens nimmer aan derden verhuren of verkopen of in welke zin dan ook ter beschikking stellen.
   
home